Nasz adres:

ul. Ordona 3
01-237 Warszawa

Godziny pracy firmy:

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00
 

Dział Sprzedaży

(zapytania asortymentowe, sprzedaż, zamówienia)

tel.: 22 877 33 35
fax: 22 877 33 36

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek - piątek: 9.00 - 17.00

 

Dział Handlowy

(rejestracja klienta, rozpoczęcie współpracy, warunki handlowe)

Artur Gacki

Tel kom. 660 485 159

artur.gacki@sagaauto.com.pl

 

Dział Eksportu

Tel. kom. 692 988 700

tel.: 22 439 91 14

tel.: 22 877 33 35 wew. 111

export@sagaauto.com.pl

 

Dział Reklamacji

tel.: 22 439 91 12

tel.: 22 877 33 35 wew. 108

reklamacje@sagaauto.com.pl

 

Magazyn

tel.: 606 706 497

magazyn@sagaauto.com.pl

 

Dział IT

Poniedziałek - piątek: 10 - 17

tel:. 22 877 33 35 wew. 113

it@sagaauto.com.pl

 

 
 
Saga Auto sp. z o.o.
ul. Ordona 3
01-237 Warszawa
NIP: 5271030180
REGON: 015638366
 
Firma wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000185833, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 złotych.