Rozwiązania problemów

 • Błąd połączenia z hostem. Sprawdź połączenie z siecią.
  Błąd dotyczy głównie wersji < 3.3.x 

  Start -> uruchom, następnie wpisać
  %systemroot%\system32\drivers\etc
  [Enter]
  W pliku hosts dodać linijkę na końcu:
  213.241.4.212 katalog.sagaauto.com.pl
  [Zapisz]

 • Wygenerowana faktura otwiera się w innym programie od spodziewanego.
  Proszę o przeczytanie poniższych artykułów

  Nazwy plików i rozszerzenia nazw plików 
  Zmienianie programu, w którym jest otwierany plik określonego typu 

 • Otwieranie faktury (.csv) w OpenOffice 
  Import CSV (OpenOffice)
 • Komunikat "Ta aplikacja wymaga 32-bitowej wersji JVM"

  Należy sprawdzić czy w katalogu {SAGA_BAZA}/software znajduje się plik jre7.zip. Jeżeli tak to należy go rozpakować bezpośrednio do {SAGA_BAZA}/software
  Struktura plików po rozpakowaniu archiwum powinna wyglądać tak:
  {SAGA_BAZA}/software/jre7/bin
  {SAGA_BAZA}/software/jre7/lib

  Jeżeli to nie pomoże to wykonać:

  Należy sprawdzić czy zainstalowaliśmy JRE 32bitowa (znajduje się w katalogu {SagaBaza}/software) w wersji co najmniej 1.6.24, wcześniej odinstalować wersję 64-bitową oraz czy zainstalowano Microsoft Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86) (Dotyczy Windows XP 32-bit)
  Dla wersji programu co najmniej 3.6.4 w systemach Windows Vista/7:
  1. Pobrać plik JRE6
  2. Rozpakować go do folderu z SB4.
  Przykład:
  Dla katalogu bin i lib javy ścieżki powinny wyglądać tak: {SagaBaza4}/software/jre6/bin i {SagaBaza3}/software/jre6/lib
   
 • Nie otrzymuje odpowiedzi na pytanie wysłane z SagaBaza 4 (w przeciągu 3 dni roboczych, dotyczy IT)

  Proszę sprawdzić czy wpisano prawidłowy adres email w Ustawienia -> Profil użytkownika. Często wpisywanym adresem jest email do naszej firmy.
   
 • Program nie chce się uruchomić. Brak komunikatu
  Taka sytuacja może nastąpić w chwili, gdy program aktualizujący nie zdoła usunąć pliku lock-db znajdującego się w katalogu, gdzie zaintalowano SagaBaza 4. Należy ręcznie usunąć ten plik, a następnie uruchomić program SagaUp.exe Przed wykonaniem tej czynności proszę poczekać przynajmniej 5 min.
   
 • Nie mogę dodać do koszyka pozycji X (Pole zamówienie online jest zablokowane)
  To nie jest błąd. Danego dnia zamówiono już pozycję X. Można co najwyżej zwiększyć ilość tego towaru.
  Przykład: Zamówiliśmy X w ilości 2 sztuk i chcemy domówić jeszcze 3 sztuki. W polu okna edycji pozycji wpisujemy w polu ilość 5.
   
 • Program nie odpowiada. Nie mogę go zamknąć.
  Proszę odnaleźć ikonę z literką S na pasku zadań (obok zegara) i wybrać z menu opcję "Wyjdź". Oczywiście w chwili, gdy system operacyjny będzie realizował nadrzędne zadania to musimy cierpliwie poczekać.
   
 • Podczas uruchomienia programu otrzymuję komunikat "Błąd podczas inicjalizacji bazy. Program został już raz uruchomiony.."

  Najczęstszą przyczyną jest uruchomienie co najmniej 2x programu SagaBaza 4. Wtedy trzeba zamknąć okno z komunikatem i poczekać na uruchomienie się pierwszej instancji programu. W innym wypadku aplikacji nie udało się usunąć plików (przypadek stwierdzony na niektórych wersjach systemu Windows, wersja 5.1) wtedy należy po 10 min spróbować ponownie uruchomić program. Jeżeli program nadal wyświetla ten komunikat to należy przejść do katalogu, gdzie zainstalowano program. Następnie do folderu conf i uruchomić plik FIX. Wpisać otrzymany login i hasło. Poczekać chwilę. Uwaga! Opisane rozwiązanie skutkuje utratą wszelkich danych zapisanych w programie (koszyk, dane użytkownika, przechowalnia...) Przed podjęciem decyzji zaleca się przesłanie spakowanego folderu logs na adres IT podany na naszej stronie internetowej, zakładka kontakt.

 • Otrzymuję komunikat: Błąd logowania
  Najczęstszą przyczyną jest zablokowanie użytkownika w naszym systemie po wpisaniu 3x błędnego hasła lub po trzech próbach zalogowania się z programu SagaBaza w wersji (3.0.0 - 3.4.0) Aktualną wersję można sprawdzić na naszej stronie (SagaBaza -> O programie) W celu przywrócenia dostępu prosimy o kontakt z działem IT (zakładka Kontakt) Proszę sprawdzić czy wpisano prawidłowo dane oraz odblokowano wszystkie porty.

 • Otrzymuję komunikat podczas aktualizacji: "Nie udało się pobrać pliku: config/update-configuration.xml.."
  Jeżeli proces instalacji odbył się zgodnie z instrukcją instalacji zamieszczoną na naszej stronie (odblokowano porty, uruchom jako administrator) i problem nadal występuje to należy spróbować:
  1. Wybieramy przycisk Start na pasku zadań i w oknie "Wyszukaj programy i pliki" wpisujemy cmd
  2. Nacisnąć kolejno [Ctrl+Shift+Enter]
  3. Wpisać polecenie: netsh advfirewall set global statefulftp disable [Enter]
  4. Prawidłowe wykonanie powinno zwrócić tekst "Ok" w przeciwnym wypadku prosimy o kontakt mailowy z działem IT.

  Porty możemy odblokować wpisując poniższe polecenie w konsoli (cmd)

  [Windows Vista / 7]:

  netsh advfirewall firewall add rule name="NAZWA_TWORZONEJ_REGULY" dir=out protocol=tcp action=allow remoteport=NUMER_PORTU

  NAZWA_TWORZONEJ_REGULY np. odblokowanie portu 21
  Prawidłowe wykonanie powinno zwrócić tekst "Ok"

  [Windows XP]:

  Start -> Uruchom, wpisujemy cmd [ENTER]
  netsh firewall add portopening tcp NUMER_PORTU "NAZWA_REGULY"

  np. netsh firewall add portopening tcp 21 "Domyslny dla ftp"

  Listę otwartych portów można sprawdzić wykonując polecenie:
  netsh firewall show portopening
   
 • Nie widzę swoich cen lub warunki handlowe nie zostały zaaktualizowane
  Należy sprawdzić czy użytkownik:

   

  Zaznaczył opcję pobierania warunków handlowych   

  Warunki handlowe zostały zaaktualizowane (Brak wykrzyknika)   

  Wyszukaj po marce/modelu rozwinięto listę pozycji


  Jeżeli podane rozwiązanie nie pomoże to prosimy o kontakt z działem IT